Δείτε

Mοιραστείτε στα μέσα

Πλαίσιο λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής

Στο πλαίσιο λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 67α του Ν. 3852/2010, θέσαμε το παρακάτω ερώτημα:

Φιλοθέη, 7 Μαρτίου 2024

ΑΙΤΗΣΗ

της Χατζηαθανασιάδου Φανής (Φαίνης)

ΠΡΟΣ:

1. Δήμαρχο Φιλοθέης – Ψυχικού

κ. Χαράλαμπο Μπονάτσο

2. Αντιδήμαρχο Δημοτικής Διακυβέρνησης

3. Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Παρακαλώ στο πλαίσιο λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 67α του Ν. 3852/2010, να με ενημερώσετε για τον αριθμό των υπαλλήλων που υπάρχουν έως σήμερα στισ υπηρεσίες, δεδομένου ότι απεχώρησαν από τον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού με κινητικότητα (με μετάταξη ή με απόσπαση) τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023, αρκετοί ( ποιός είναι ο ακριβής αριθμός) καθώς και τον αριθμό των υπαλλήλων που προσήλθαν με κινητικότητα (με μετάταξη ή με απόσπαση) στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού τα έτη αυτά.

Επιπλέον, παρακαλώ να με ενημερώσετε:

1. Για τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού συνολικά και ανά διεύθυνση (μόνιμοι, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου),

2. Για τον αριθμό των υπαλλήλων που προβλέπεται να αποχωρήσουν από τον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού λόγω συνταξιοδότησης τα επόμενα τρία χρόνια,

3. Για τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολείται στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού και προέρχεται από τα προγράμματα κοινωνικής απασχόλησης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), καθώς και πότε λήγουν οι συμβάσεις τους.

Τέλος, παρακαλώ να με ενημερώσετε σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής, μέχρι σήμερα, προκειμένου να καλύψει τα κενά των θέσεων που έχουν δημιουργηθεί μετά την αποχώρηση, για οποιοδήποτε λόγο, των υπαλλήλων και ποιές αλλαγές αναλ υπηρεσία.

Με εκτίμηση,

Φανή (Φαίνη) Χατζηαθανασιάδου

Δημοτική Σύμβουλος

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «ΠΡΑΞΗ»

Μετάβαση στο περιεχόμενο